Termenii de închiriere a echipamentelor

În prezentul regulament sunt folosite următoarele noțiuni și terminologii:

Producție media - Activitățile de producere a filmelor, serialelor, clipurilor muzicale și de alt gen, spoturilor publicitare etc.;
Rezervare - Închirierea echipamentului și a personalului tehnic destinat producției media. Rezervarea se calculează în ture de lucru;
Tură de lucru - intervalul de 12 ore consecutive pe parcursul unei zile lucrătoare pentru personal și 24 de ore pentru echipamentul tehnic folosite în producția media;
Filiala Pascaru Rental - Subdiviziunea Pascaru Rental din Municipiul Chișinău
Locație - locul desfășurării producției media.
Locator - persoana fizică sau juridică care închiriază echipamentul și personalul tehnic
Diurna personalului tehnic - suma de bani, stabilită de comun acord de părți, la semnarea contractului de Închiriere.
Oferta de închiriere - documentul elaborat de către Pascaru Rental ce conține lista de echipamente, personalul tehnic și prețurile corespunzătoare, precum și cuantumul diurnei pentru personalul tehnic.
Actul de predare - documentul prin care se confirmă predarea de către Pascaru Rental și primirea de către locator a echipamentelor tehnice.
Actul de recepție - documentul prin care se confirmă recepția de către Pascaru Rental și predarea de către locator a echipamentelor tehnice.
Personal tehnic - persoană fizică, autorizată de către Pascaru Rental să opereze cu echipamentele tehnice.
Echipamente tehnice - dispozitivele, mașinile, mecanismele, proprietate Pascaru Rental destinate producției media.


1. Rezervarea echipamentului și a personalului tehnic (în continuare Rezervarea):

1.1. Rezervarea se face în prealabil, prin transmiterea unei cereri electronice în formatul stabilit de Pascaru Rental, anexă la prezentul regulament, la e-mailul [email protected]

1.2. Pascaru Rental confirmă disponibilitatea echipamentului și a personalului tehnic solicitat printr-o Ofertă de închiriere, cu condiția că comanda a fost plasată cu cel puțin 48 ore înainte de începerea filmărilor.

1.3. Rezervarea se consideră plasată din momentul achitării avansului, conform p. 5

1.4. Echipamentul este oferit în chirie doar persoanelor calificate în domeniu, calificarea cărora este conformă cerințelor Pascaru Rental.

1.5. Pascaru Rental la cerere poate livra echipamentele la locul solicitat de către Locator, contra plată conform tarifelor stabilite.


2. Durata turei de lucru:

2.1. Durata turei de lucru este:
- la proiecte de publicitate și clipuri muzicale - 12 ore,
- la proiecte de film și seriale TV - 12 ore, inclusiv 1 oră de prânz.

2.2. Când filmările se desfășoară la periferia orașului de amplasare a filialei Pascaru Rental, momentul începerii turei de lucru a personalului este momentul livrării echipamentului la locație. Ora de sfârșit a turei de lucru este momentul finalizării filmărilor, declarate de locator.

2.3. În cazul filmărilor în afara localității Filialei Pascaru Rental și întoarcerii în aceeași zi în localitate, timpul se calculează din momentul eliberării echipamentului, până la prezentarea acestuia în depozit.

2.4. În cazul în care filmările se desfășoară în alte locații, când se oferă hotel pentru cazarea personalului, ora de începere a schimbului este considerată ora plecării de la hotel, iar ora de încheiere a schimbului este ora întoarcerii la hotel.

2.5. Orele suplimentare (over Time) sunt disponibile după expirarea a 15 minute de la sfârșitul turei principale și se termină la comanda de încheiere a filmării de către locator.

2.6. Dacă este imposibil să se ofere o pauză de masă pentru producțiile media, Locatorul plătește personalului o oră suplimentară de lucru.

2.7. În cazul producțiilor media ce durează mai mult decât o zi, Locatorul trebuie să ofere o pauză între turele de lucru de cel puțin 10 ore. Dacă îndeplinirea acestei norme este imposibilă și pauza dintre turele de lucru este redusă, atunci diferența de timp se achită ca fiind ore suplimentare (over Time).

2.8. Durata turei de lucru a echipamentului este de 24 de ore. În cazul în care timpul este depășit, Locatorul plătește pentru o tură de lucru suplimentară.

2.9. La proiectele pe termen lung, după 6 zile consecutive de muncă a personalului, Locatorul trebuie să ofere 1 (zi liberă). În cazul în care Locator nu poate oferi o zi liberă, cea de-a 7-a zi se achită la tarif dublu.


3. Transportul de personal și echipamente:

3.1. Livrarea echipamentului la locație este asigurată de Pascaru Rental în baza solicitării.

3.2. Este obligatorie achitarea serviciului de Taxi personalului tehnic de către Locator:
- dacă încărcarea echipamentului începe mai devreme de 7:00 și sfârșitul descărcării este după 23:00,
- indiferent de timpul de încărcare / descărcare în cazul unei durate de schimb mai mari de 20 de ore, precum și în cazul filmărilor de noapte.

3.3. Când filmările se desfășoară în afara orașului de amplasare a filialei Pascaru Rental, Locatorul asigură transferul personalului tehnic și a echipamentului la locul filmării și înapoi la filiala Pascaru Rental.


4. Plata pentru munca personalului tehnic:

4.1. După încheierea fiecărei ture de lucru, șeful de departament oferă Locatorului pentru aprobare, tabelul de pontaj pentru calculul remunerării personalului, în care se indică orele de început și sfârșit ale turelor de lucru, numărul de ore over Time și serviciile de taxi . Locatorul este obligat să aprobe și semneze tabelul de pontaj a personalului tehnic.

4.2. Calculul muncii personalului tehnic se face în conformitate cu programul și termenii de lucru convenit anterior cu Locatorul.

4.3. În cazul unei pauze mai mari de 24 de ore între turele de lucru, în care nu este posibilă returnare echipamentele și a personalului tehnic, Locatorul oferă cazare și diurnă personalului tehnic, precum și asigură paza transportului specializat și a echipamentelor.

4.4. Diurna se plătește personalului tehnic în funcție de numărul de zile petrecute în deplasare, începând cu ziua plecării din orașul de amplasare a filialei Pascaru Rental și, inclusiv, până în ziua în care echipamentul este returnat. Diurnele sunt plătite de către Locator personalului tehnic în prima zi de sosirea la locul de Producție media.


5. Plata pentru închirierea echipamentelor:

5.1. Prețul de închiriere al echipamentului este indicat în lista de prețuri, fără TVA. Plata se efectuează în MDL la cursul BNM în ziua achitării.

5.2. Pentru a garanta furnizarea de servicii de către Pascaru Rental, Locatorul trebuie să efectueze o plată în avans în mărime de 50% din Oferta de închiriere.

5.3. Plată integrală este efectuată de către Locator până în momentul livrării echipamentului și a semnării actului de predare.

5.4. Livrarea echipamentului se produce doar cu condiția plății integrale în prealabil.

5.5. Valoarea reducerii, metoda de plată, poate fi negociat cu Pascaru Rental înainte de achitarea avansului.


6. Responsabilitatea pentru echipamente:

6.1. Cu excepția cazurilor enumerate mai jos, Personalul tehnic este responsabil pentru integritatea echipamentelor tehnice, drept urmare responsabilitatea financiară totală este impusă Locatorului:
- în cazul unor filmări cu risc sporit pentru viața personalului și integritatea echipamentului;
- în cazul în care Locatorul angajează persoane terțe (neautorizate de Pascaru Rental) pentru operarea și deservirea echipamentelor tehnice (neautorizat de Pascaru Rental);
- în cazul plasării sau fixării echipamentelor pe dispozitive și mecanisme care nu au fost inițial destinate filmării (platforme terestre, platforme aeriene, avioane, elicoptere, ambarcațiuni etc.).

6.2. Locatorul poartă răspundere financiară pentru defecțiunile și stricăciunile echipamentelor.

6.3. Pascaru Rental își rezervă dreptul de a interzice utilizarea echipamentelor tehnice (fără rambursarea oricăror mijloace bănești) dacă există riscul iminent de defectare a echipamentelor.

6.4. Gradul de risc direct pe platou este evaluat de personalul tehnic autorizat Pascaru Rental, care operează direct cu echipamentele. Personalul tehnic autorizat Pascaru Rental poate refuza să efectueze acțiuni care presupun riscuri asupra sănătății si integrității personalului tehnic.

6.5. Locatorul își asumă întreaga responsabilitate financiară pentru deteriorarea echipamentului. În cazul deteriorării echipamentului, Locatorul achită transportarea și reparațiile. De asemenea, Locatorul plătește penalizări către Pascaru Rental în legătură cu posibile pierderi financiare ca urmare a perioadelor de nefuncționare a echipamentelor pentru reparații. Cuantumul pierderilor este stabilit de managerul Pascaru Rental.


7. Responsabilitatea pentru materialul înregistrat:

7.1. Toate înregistrările efectuate sunt copiate pe spații de stocare, oferite de Locator.

7.2. Pascaru Rental nu poartă responsabilitatea pentru pierderea materialelor după predarea înregistrărilor către Locator.

7.3. Copia materialelor din ziua filmării și a fișierelor playback, stocate în serverul (computerul) operatorului playback, dacă stocarea nu este solicitată, sunt șterse a doua zi după sfârșitul filmării.

7.4. Necesitatea stocării suplimentare este discutată cu managerul de proiect contra un cost separat.